Cursuri calificare:

SERVANT POMPIER – CURS DE CALIFICARE

Ocupatia este inscrisa in COR cu codul de inregistrare 541104

 

Grup tinta: servanti pompieri incadrati in formatiile de interventie salvare si prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta.

Scopul programului: cursul isi propune calificarea in ocupatia de servant pompier, printr-un program cu durata de 720 ore, nivelul 2 de calificare.

Tematica: este structurata pentru dobandirea competentelor specifice activitatii de servant pompier,conform standardului ocupational validat: efectuarea activitatilor de  pregatire(pregatirea fizica generala si de  specialitate,  pregatirea  teoretica  si practica, autoperfectionarea);  efectuarea activitatilor premergatoare interventiei(alertarea pentru intreventie realizarea dispozitivului premergator de interventie, participarea la executarea recunoasterii, realizarea dispozitivului de interventie); executarea interventiei(localizarea/lichidarea incendiului, inlaturarea   efectelor); intretinerea  mijloacelor de interventie din inzestrare (verificarea cantitativa si calitativa  a mijloacelor tehnice   de interventie din inzestrare ; remedierea deficientelor constatate la mijloacele tehnice pentru asigurarea permanenta a starii de operativitate, intretinerea mijloacelor tehnice si echipamentelor  de interventie din inzestrare);prevenirea incendiilor(efectuarea serviciului de rond,supravegherea  activitatilor cu pericol ridicat de incendiu);salvarea persoanelor animalelor si bunurilor(evacuarea  transportul persoanelor animalelor,bunurilor,acordarea primului ajutor);cat si pentru dobandirea  competentelor generale privind aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatate si securitatein munca, si a normelor de protectia mediului.                   

Sumar de continut: cursul are un pronuntat caracter practic aplicativ cu urmatoarele tinte definite: formarea si perfectionarea deprinderilor practica-pana la automatism- pentru realizarea dispozitivelor de interventie pe variante in barem,cu incadrarea  in timpul de raspuns; perfectionarea tehnicilor de    interventie pentru salvari/ evacuari de persoane, animale si bunuri materiale, acordarea primului  ajutor, si tehnica lucrului pentru localizarea si lichidarea pe clase de incendii si tipuri de suprastructuri;intretinerea si exploatarea autospecialelor, utilajelor, accesoriilor si echipamentelor  pentru asigurarea permanenta a starii de interventie.

Forme de evaluare: cursul se finalizeaza conform metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor; certificatele de calificare recunoscute la nivel national ale absolventilor precum si anexele acestora sunt tiparite de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei pe hartie speciala,  avand elemente de securizare si poarta antetul  de Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si  Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Conditii de acces: persoana care doreste sa devina servant pompier, ca absolvent liceu cu diploma de bacalaureat, trebuie sa fie declarata apt medical.

Rute de progres:prin participarea la un program de formare profesionala specific si prin certificarea Competentelor profesionale, servantul pompier poate obtine calificarea de sef serviciu voluntar/  privat pentru situatii de urgenta.

 Taxa de participare: 1.500 RON (se poate achita integral sau in rate lunare)

   Taxa include:suportul de curs, caiet aplicatii, materiale documentare, bibligrafie, echipament delucru, acces la baza materiala de pregatire teoretica si practica: sala de pregatire cu dotarile    aferente, autospeciale, accesorii si echipamente de interventie, personal specializat pentru   asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor practice, examenul si eliberarea certificatelor de calificare recunoscute la nivel national.

Atentie:  societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile auto nome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru calificarea in ocupatia de servant pompier,  cheltuieli care se deduc dupa caz din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

 

Certificate de Calitate, Diplome si Atestate Obtinute

                                                 

© Consal Trade - 2009
Designed by OGMIOS